Drie Rijswijkers onderscheiden tijdens traditionele lintjesregen

Tijdens de traditionele Lintjesregen ontvangen dit jaar drie inwoners van de gemeente Rijswijk een Koninklijke Onderscheiding, allen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bas Verkerk reikte de lintjes uit op het gemeentehuis.

De Rijswijkse gedecoreerden zijn:

De heer E.F.M. Schmit Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Schmit is sinds 1976 actief binnen de vereniging SML-Sport. Eerst als vrijwilliger en later bestuurslid bij de afdeling Tennis en Zwemmen, sinds 1990 is hij algemeen voorzitter van SML-Sport. Hij is de stille kracht achter de vereniging, verantwoordelijk voor de continuïteit van de afdeling, onderhoudt de contacten naar buiten, zorgt voor een financieel gezond beleid en zit de periodieke vergaderingen voor. Zijn inzet is groot en onvoorwaardelijk en zorgt voor gemotiveerde vrijwilligers die de zwemlessen geven. Hij heeft zich ingespannen voor de aanschaf van een nieuw computersysteem en ervoor gezorgd dat iedereen een cursus kon volgen. Ook de digitalisering van het ledenbestand en het drukwerk voor het maandblad wordt door hem gedaan. Sinds 2010 is hij ook vrijwilliger bij het Museum Rijswijk. Hij doet allerlei klusjes en verricht hand- en spandiensten tot grote tevredenheid van het personeel. Een vrijwilliger uit duizenden.

Mevrouw U. Sewnath Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Sewnath is sinds 1985 vrijwilliger en later ook bestuurslid geworden bij de Hindoeïstische beweging Arya Samaj Nederland, Den Haag. Zij is bij diverse werkgroepen betrokken, maar is vooral de spil als secretariaat. Niets gaat buiten haar om; organisatorische- en ondersteunende taken vervult zij met verve en toewijding. Maar ook op sociaal vlak steekt zij met kop en schouders boven allen uit en zorgt ervoor, dat het iedereen goed gaat. Sinds 2000 is mevrouw ook bestuurslid van de Stichting Prinsjesdagviering. Deze Stichting bestaat uit 10 levensbeschouwelijke stromingen, die jaarlijks een interlevensbeschouwelijke viering organiseert op de ochtend van Prinsjesdag. Mevrouw Sewnath levert hierbij niet alleen een inhoudelijke bijdrage, maar ondersteunt ook de viering zelf en de logistiek hieromheen en levert een onmisbare bijdrage aan de uitgebreide correspondentie. In 2006 treedt zij toe tot het bestuur van de overkoepelende Federatie Arya Samaj Nederland en vervult ook hier op bijzondere wijze haar rol binnen het secretariaat. Bij een internationaal congres was zij ‘de spin in het web’ qua organisatie en logistiek. Namens de Federatie heeft zij ook 6 jaar zitting gehad in de Programmaraad van de Organisatie Hindoe Media. Daarnaast is mevrouw Sewnath al ruim 10 jaar een betrokken partner binnen het Interreligieus Beraad Segbroek; zij is hierin een belangrijke woordvoerder en verbinder. Maar ook een gecertificeerd vertrouwenspersoon. Sinds 2015 is zij lid van het bestuur van Stichting Zangam Arts, het enige Indiase koor in Nederland. Haar bijdrage zorgt ervoor, dat het koor kan voortbestaan, promotie kan maken en zich in brede kring kan presenteren.

De heer H.A. Verweij Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Verweij is op verschillende terreinen vrijwilliger (geweest). Hij is 20 jaar voorzitter geweest van de Provinciale NUSO (Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties) en heeft 10 jaar deel uitgemaakt van de Financiële Commissie. Hij adviseerde het bestuur van de NUSO en heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd. Ook is hij 15 jaar bestuurslid geweest van de Verenigingsraad van de NUSO en heeft ruim 10 jaar adviezen gemaakt voor de inrichting van speeltuinen. Verder was de heer Verweij betrokken bij de oprichting van de OVV KNR: Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve. Hij begon zijn activiteiten in de afdeling Zuid-Holland, al snel werd hij landelijk secretaris. Hij nam deel in diverse werkgroepen en hield ook het archief bij van de Nationale Reservisten. Daarnaast was hij 10 jaar bestuurslid van het Fonds Muziekkorps Nationale Reserve en 16 jaar coördinator van de afvaardiging van het ere-detachement in Wageningen en Den Haag. In 2013 werd de heer Verweij benoemd tot Erelid. Ook is hij al 26 jaar vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Rijswijk en brengt hij maaltijden rond bij ouderen.