‘Declaratieregister is niet echt openbaar’

De raadsfractie van Beter voor Rijswijk wil dat het declaratieregister van het gemeentebestuur meer openbaar toegankelijk wordt. Dat register, dat er is gekomen omdat Beter voor Rijswijk daar vorig jaar om had gevraagd, is nu in te zien op iBabs, een website die bedoeld is voor het verzamelen van vergaderstukken. De gemeenteraad van Rijswijk maakt gebruik van iBabs voor de agenda’s en de stukken van raads- en forumvergaderingen. Door het register daar te plaatsen is het strikt genomen niet openbaar, vindt Beter voor Rijswijk.

Het declaratieregister is er gekomen om transparant te maken waar belastinggeld door het gemeentebestuur aan wordt besteed. Onkosten en andere declaraties die collegeleden en andere leden van het bestuur indienen, zouden op die manier openbaar toegankelijk en dus controleerbaar zijn.

Fractielid Jessica van Batenburg van Beter voor Rijswijk heeft aan het college gevraagd waarom het register niet op de gemeentelijke website wordt geplaatst, zoals volgens de fractie eerder is toegezegd. Ook wil de fractie weten waarom het register niet actueel is. Het is volgens Beter voor Rijswijk slechts bijgewerkt tot 31 mei vorig jaar.