De verkeersveiligheid op de Schaapweg verbeterd

De Schaapweg is nieuw ingericht. Door de wegaanpassingen kan er minder hard gereden worden. De verkeersveiligheid van de Schaapweg is al langer een probleem. Er wordt met regelmaat te hard gereden, wat voor overlast voor de omwonenden zorgt en voor verkeersongevallen. omwonende hebben dit ook aangekaart bij de gemeente en gevraagd hier wat aan te doen.

Om deze situatie op te lossen heeft de  gemeente heeft de weginrichting van de Schaapweg aangepast, zodat te hard rijden wordt tegen gegaan.Tussen de rotonde Franklin D. Rooseveltlaan, De Schilp, Schaapweg en de Sammersweg is de weg versmald van 2 rijstroken naar 1 rijstrook. Dit verbetert de verkeersveiligheid van de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de kruising met de Van Vredenburchweg. Door de rijstroken van 2 naar 1 terug te brengen, kunnen automobilisten elkaar niet meer inhalen. Hierdoor neemt de snelheid van het autoverkeer af. Ook ter hoogte van bushalte De Schilp, tussen de rotonde en Generaal Spoorlaan, wordt de rijbaan teruggebracht van 2 rijstroken naar 1 rijstrook.