D66 Rijswijk wil volledige hertelling van alle uitgebrachte stemmen

Volgens de voorlopige uitslag zoals op het stadhuis gepresenteerd zijn er slechts 2 stemmen verschil tussen D66 en WIJ; een verschil dat volgens de voorlopige uitslag zoals gepresenteerd drie of vier zetels betekent voor een van deze partijen. Dit verschil is dusdanig klein dat het voldoende grond biedt voor een volledige hertelling. Bij tenminste een stembureau is geconstateerd dat er een groot verschil is tussen het aantal stempassen en het aantal stembiljetten (Esdoornstraat). Op vrijwel alle stembureaus was er haast om de stemmen te tellen waarbij makkelijk een stembiljet fout kan zijn geteld. Ook moet vastgesteld worden dat inderdaad op alle stembureaus de leden hebben getekend voor het proces-verbaal, en verantwoording nemen voor de juiste uitslag.