D66 Rijswijk en GroenLinks willen geen Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas

Rijswijkers komen langzaam in de Sinterklaasstemming. Op 23 november komt de goedheiligman niet met de boot maar te paard naar Rijswijk aangezien er aan de kade van de Cromvlietkade werkzaamheden worden verricht. De organisatie maakte eerder al bekend dat de pieten in Rijswijk zwart blijven.

D66 en GroenLinks Rijswijk willen afscheid nemen van Zwarte Piet
In een brief gericht aan de gemeente, de winkelcentra en de sponsoren sprekende fracties van D66 en GroenLinks hun waardering uit voor de organisatie van het jaarlijkse feest. ”Helaas is het niet voor alle kinderen feest. Bij de Sinterklaasintocht in Rijswijk wordt nog steeds vastgehouden aan Zwarte Piet, terwijl zijn verschijning kan bijdragen aan discriminatie.” De fracties roepen de sponsoren op om in gesprek te gaan om een intocht te creëren waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende gevoelens van inwoners. ”Zo wordt het Sinterklaasfeest in Rijswijk echt een feest voor iedereen”, aldus D66 en GroenLinks.

Zwarte Piet kwetsend voor gekleurde kinderen
De fracties merken in hun brief ook op dat de Kinderombudsman enkele jaren geleden al constateerde dat de figuur Zwarte Piet voor gekleurde kinderen als kwetsend ervaren kan worden en kan leiden tot pesten en uitsluiting. ”In de buurgemeente Den Haag is onlangs een motie aangenomen om Zwarte Piet te vervangen door Roetveegpiet. Ook het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht heeft deze stap al gezet”, aldus D66 en GroenLinks.

De meningen over dit onderwerp zijn verdeeld
Op de redactie van Rijswijk.tv waren we benieuwd naar de mening van enkele andere partijen.

Romy de Man reageerde stellig: ”Onafhankelijk Rijswijk is gewoon voor Zwarte Piet. We vinden het vervelend dat deze discussie steeds terugkomt. Laat die kinderen lekker genieten van de traditie. Ik heb daarnaast uit betrouwbare bronnen vernomen dat Sinterklaas het daar mee eens is.”

Ger Kruger: ”Wij zijn uitermate verbaasd over deze brief, omdat Beter voor Rijswijk altijd staat voor het behoud van het traditionele kinderfeest. We moeten ons niet bemoeien met de goed georganiseerde feest voor de kinderen. Wij vinden ook dat de organisatie zich niet gek moet laten maken door moties vanuit de Rijswijkse politiek.”

Marc Weterings van RijswijksBelang: ‘Ze kunnen mijn rug op. Het is niet aan de politiek om een traditioneel volksfeest de nek om te draaien.”

Marja Pelzer van Wij. ”We begrijpen de discussie die in de samenleving over zwarte piet wordt gevoerd, al verbaast ons soms de felheid waarop dit gebeurt. De oproep werkt in feite averechts aangezien de discussie in Rijswijk dit jaar politiek niet gevoerd werd.” De politieke beweging refereert ook naar de Landelijke intocht en de keuze van de Stad Den Haag. ”We gaan ervan uit dat ook de organisatie in Rijswijk deze ontwikkelingen meeweegt in haar plannen voor volgend jaar en we hebben er het volste vertrouwen in dat zij -zonder inmenging van de politiek- tot een gewogen en gedragen plan komt.”

Coen Sleddering van de VVD: ”Ik vind dat de gemeenteraad zich hier niet mee moet bemoeien. Dat is aan de organisatoren, waaronder de winkeliersverenigingen.”

Andy Kooy van de PvdA vindt dat in Rijswijk deze discussie nodig is. ”De Rijswijkse PvdA ondersteunt een goede brede maatschappelijke discussie omtrent Zwarte Piet waar deze op een nette wijze wordt gevoerd. Het kinderfeest mag echter niet overschaduwd worden op het moment dat deze gevierd wordt. De uiterlijke verschijningsvorm van Zwarte Piet mag niet voor individuen en groepen als discriminerend en kwetsend ervaren worden.”