CDA Rijswijk: Alle jongeren een kans

In 2017 was 4 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Dit baart het CDA Rijswijk zorgen. “Thuiszitten is wat het CDA Rijswijk betreft geen optie. Jongeren moeten kansen en mogelijkheden krijgen en benutten om een goeie zelfstandige toekomst op te bouwen”, aldus raadsleden Johanna Besteman en Annemie Koegler. School en/of passend werk is hier wat CDA Rijswijk betreft een onlosmakelijk onderdeel van.

Wat is de Rijswijkse aanpak
De CDA-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld om duidelijk te krijgen of, en zo ja hoeveel, Rijswijkse jongeren in de leeftijd 15 tot 25 jaar thuiszitten zonder werk en/of opleiding. Daarnaast hebben zij het college verzocht om geïnformeerd te worden over welke aanpak in Rijswijk gehanteerd wordt voor deze jongeren en wat de achterliggende redenen zijn waarom jongeren niet werken en ook geen opleiding volgen.