Carla van Viegen herkozen tot PVDD-lijsttrekker van Zuid-Holland


De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 opnieuw mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Tijdens het partijcongres op 20 november is de zittende fractievoorzitter daar, Carla van Viegen, herkozen tot lijsttrekker van de partij in Zuid-Holland.

De Partij van de Dieren
De PVDD vindt de provinciale politiek erg belangrijk; voornamelijk verantwoordelijkheden op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. De partij wilt zich vooral inzetten op de bescherming van in het wild levende dieren, bescherming en uitbreiding van de natuur. Ook een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier is iets waar aandacht aan wordt besteed in het sterk verstedelijkte Zuid-Holland. Tot dusverre heeft de partij positieve resultaten geboekt op allerlei gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandacht voor dierenwelzijn en de verbetering van de natuur.

Actief bezig

Sinds 2007 is van Viegen fractievoorzitter in de Provinciale Staten voor de Partij van de Dieren. Inmiddels heeft ze brede ervaring opgedaan in de provinciale politiek. Ook is ze fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. De volledige kandidatenlijst van de PVDD is hier te vinden.

Zeer gemotiveerd
Lijsttrekker Carla van Viegen: “Ik ben zeer gemotiveerd om mij voor een volgende termijn in te zetten voor dieren, natuur en milieu. Helaas is deze inzet nog steeds hard nodig, want er worden nog steeds onnodig veel onschuldige wilde dieren gedood en de jacht moet een halt toegeroepen worden! De aanpak van klimaatverandering kan niet wachten, de natuurkwaliteit moet worden verbeterd en stikstofvervuiling moet in samenhang worden aangepakt. De afgelopen jaren zijn we de luis in de pels geweest en ook de komende vier jaar willen we opnieuw opkomen voor deze belangrijke thema’s.”

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren zal naar verwachting eind december te lezen zijn via de website van de partij.