Burgemeester kan meer met nieuwe ‘ASO’-wet

Op 1 juli treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. De ‘aso-wet’, zoals die door sommigen wordt genoemd, geeft burgemeesters meer mogelijkheden op te treden tegen huurders en huiseigenaren die hun buren ernstige overlast bezorgen. Een agressieve hond wordt gemuilkorfd. Kabaal makende bezoekers krijgen een bezoekersverbod. Te harde muziek gaat zachter. Wie niet luistert, krijgt een boete.

Uit de Veiligheidsmonitor 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zo’n 5 procent van de Nederlanders zegt vaak overlast van omwonenden te ondervinden, 27 procent ervaart dat ‘wel eens’. Dat lijkt misschien niet veel, maar het gaat geregeld om ernstige, langdurige zaken, waarbij gemeente en politie soms maar weinig kunnen doen.

Tot nu toe konden gemeenten eigenlijk alleen waarschuwingen geven óf de overlastpleger uit huis laten plaatsen. De nieuwe wet geeft burgemeesters de ruimte om tussen die lichte en zware opties maatregelen te nemen. Hij mag straks zonder tussenkomst van de rechter ‘specifieke gedragsaanwijzingen’ geven aan overlastgevers.