Burgemeester Huri Sahin spreekt Rijswijkers toe tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

Woensdagavond stond Rijswijk in het teken van de nieuwjaarsreceptie. Het college van wethouders stond vanaf 19:00 in een rij klaar om de bezoekers van de voorstelling te begroeten. Veel Rijswijkers hadden een kaartje gekocht waarmee de grote zaal van de Rijswijkse Schouwburg helemaal vol zat.

Na afloop van de voorstelling sprak burgemeester Huri Sahin de aanwezigen toe met een toespraak. Ze begon te vertellen dat de tijd vliegt. Daarmee doelde ze op het feit dat het donderdag een maand geleden is dat ze werd geïnstalleerd als burgemeester.

Pas een nieuwjaar met de nieuwjaarsbijeenkomst
Sahin dankt de Rijswijkers die haar in de eerste maand hebben geholpen om Rijswijk en de Rijswijkers beter te leren kennen. Ze is blij met alle suggesties die ze heeft gekregen en ondertussen is haar agenda goed gevuld om met velen kennis te maken en ze was ook stellig over een nieuw begin: “De tijd vliegt. De maand december met gezellige feestdagen lijkt alweer achter ons te liggen. Maar u weet beter dan ik, dat een nieuw jaar pas écht is begonnen, wanneer de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Rijswijk heeft plaatsgehad.”

Burgemeester onder de indruk van de voorstelling
De burgemeester vervolgt haar speech: “Ik vind het fijn om hier met u te zijn en het is een voorrecht om uw burgemeester te zijn. U mag best weten dat ik nog onder de indruk ben van de geweldige nieuwjaarsvoorstelling die het Rijswijks Jeugdtheater, Balletstudio Marijke de Roo en Trias, Centrum voor de Kunsten zojuist hebben opgevoerd. Ik heb grote bewondering voor de podiumkunst, omdat het veel passie en zeggingskracht vraagt. Het was een prachtige voorstelling.” De burgemeester bedankte ook iedereen die aan de voorstelling heeft meegewerkt.

Relatief rustige jaarwisseling
Sahin ging ook in op de jaarwisseling die volgens haar relatief beheerst verlopen is zonder grote rampen met wel enkele incidenten. “Het laat onverlet dat onze mensen van de brandweer, de politie, de ambulancediensten en zorgverleners in aanloop naar de jaarwisseling, op de avond en nacht keihard hebben gewerkt. Ik heb dat met eigen ogen gezien. Ook toen ik samen met de politie buiten een ambulance stond waar een inwoner helaas gewond was geraakt bij het afsteken van vuurwerk en zijn tienerdochters gespannen op hun vader wachtten”, aldus de burgemeester.

Veel mensen in touw geweest
Sahin vervolgt: “Ook tal van medewerkers van de gemeente, handhavers, buurtpreventieteamleden en vele vrijwilligers zijn volop in touw geweest. Ik wil bovendien de artsen en zorgpersoneel in onze regio noemen. Zij hebben al te maken met overbelasting en grote werkdruk. Soms wordt vergeten hoe razend druk ook zíj het tijdens een jaarwisseling hebben. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat iedereen altijd maar paraat staat, maar dat is het niet. Vanaf deze plaats wil ik iedereen die hebben bijgedragen aan een veilige jaarwisseling, daarom bedanken voor die geweldige inzet, toewijding en betrokkenheid. Zij verdienen een pluim én ons applaus.”

Bouwen en vernieuwen
De burgemeester tipte ook enkele belangrijke opgaven aan voor 2023. Ze sprak over bouwen en vernieuwen in Rijswijk. De woningnood, armoede, zorg en hoge energieprijzen bleven ook niet onbesproken. De terugkeer van het gemeentebestuur naar het ‘oude stadhuis’ is iets waar de burgemeester persoonlijk naar uitkijkt. “Wie er nog niet is geweest, zal onder de indruk zijn. Trias, Centrum voor de Kunsten is al neergestreken in het Huis van de Stad. Over een aantal maanden zullen ook wij de verhuisdozen gaan inpakken. De bibliotheek, Welzijn Rijswijk en andere partijen doen hetzelfde. Zo ontstaat een bruisende plek waar altijd wel wat te doen zal zijn. Hier kunnen we ons paspoort vernieuwen en andere belangrijke zaken regelen, maar óók kunnen we in het Huis van de Stad lezen, boeken lenen, muziek maken, dansen, toneelspelen, een kopje koffie drinken en nog zo veel meer.”

Ontmoeten en met elkaar praten
‘Ontmoeten’ is voor Huri Sahin het sleutelwoord voor het nieuwe Huis van de Stad. “Wat mij betreft zou ontmoeten ook één van de sleutelwoorden van 2023 moeten zijn. Want door elkaar te ontmoeten, leer je elkaar ook kennen. Dat is niet alleen leuk, het is ook belangrijk. Door met elkaar te praten, verdwijnt het bekende spreekwoord ‘ónbekend maakt onbemind’. Bij ‘ontmoeten’ hoort ook ‘elkaar vasthouden’. Want we leven in onzekere tijden. Er zijn vragen die ons allen bezig houden. Hoe ontwikkelt zich de oorlog in Oekraïne? Hoe zullen de energieprijzen zich ontwikkelen? Op welke manier houden onze ondernemers het hoofd boven water? Gaat het ons lukken dat niemand door het ijs zakt?” Deze vragen, angsten en onzekerheden verdienen het om serieus genomen te worden. Ook door ons als gemeente. Want wij zijn er voor u.”

Een persoonlijke wens aan de inwoners
De burgemeester besloot haar speech met de persoonlijke woorden: “Namens het gemeentebestuur van Rijswijk hoop ik dat u – en iedereen die u dierbaar is – in 2023 veel moois en fijns staat te wachten – in een zo goed mogelijke gezondheid en met heel veel vriendschap en persoonlijk geluk.