BREAKING: VVD STAPT UIT COLLEGE

Maandagochtend is bekend geworden dat de VVD uit de coalitie van het Rijswijkse college is gestapt. De directe aanleiding zit in de weigering van de Rijswijkse VVD om de door het college voorgestelde Energievisie te accorderen. Vanmorgen vroeg om 07:30 vond er in het stadhuis van Rijswijk een bijeenkomst plaats waarbij de wethouders en diverse fractievoorzitters van de coalitiepartijen bijeen zijn gekomen.

Nieuwe onderhandelingen voor coalitie
Het is aan de fractievoorzitters wat er nu gaat gebeuren. Het college kan als minderheidscoalitie doorgaan, maar het is waarschijnlijker dat er een nieuwe coalitie gevormd gaat worden met een nieuwe informatieronde. Vooralsnog nemen de wethouders Borsboom, Lugthart en Van de Laar de taken van oud-wethouder Van der Pol over.

Wat betekent dit voor de Rijswijker
Je kan je dan natuurlijk afvragen of de Rijswijker hier echt iets van meekrijgt of dat iedereen snapt wat het betekent als een college valt. Het belangrijkste is dat er nu geen besluiten genomen kunnen worden over dossiers die voorliggen in de raad.

Energienota grondslag vallen college
De druppel die de emmer deed overlopen was de energienota die GroenLinks er doorheen wilde drukken terwijl de oppositiepartijen en de VVD wilde wachten totdat er meer duidelijkheid was vanuit de overheid en de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG). Morgen zou de energienota in de gemeenteraad worden aangenomen.

Coen Sleddering van de VVD: ‘We moeten rustig blijven’
‘We zijn niet tegen klimaatverandering en het energiebeleid, maar laten we wachten tot er landelijk een akkoord is tussen VNG en het Rijk zodat ook onze burgers weten hoe we het in Nederland gaan doen. Rijswijk moet volgen en niet de lead willen nemen in deze. Dat zeggen ook externe mensen. Als je nu naar de burgers gaat zullen ze vragen wie de energiemaatregelen moet gaan betalen en wat wat kost. Als de kamer akkoord is en het goed doorgerekend is kun je het de burgers het goed uitleggen. Nu levert het meer vragen op dan antwoorden en dat moeten we gewoon niet doen.’

Rijswijk.tv sprak maandagochtend met de partijen

Johanna Besteman van het CDA
: ‘De les die we nu moeten trekken is dat deze coalitie van de helft plus 1 niet stabiel was. Democratie is meer dan een meerderheid plus 1.’ Op de vraag of Johanna voor wethouder wil gaan vanuit het CDA is haar antwoord: ‘We gaan eerst voor de inhoud en als ze me vragen geef ik antwoord op die vraag.’

Marieke Alberts van GroenLinks: ‘Dit is heel slecht voor Rijswijk. Dat baart mij grote zorgen. Wat is die handtekening onder het hoofdlijnenakkoord waard als je het na een paar maanden weer opzegt?’

Jeffrey Keus van Gemeentebelangen: ‘Heel verstandig besluit van de VVD. Er is teveel onzekerheid van haalbaarheid en betaalbaarheid. GroenLinks en Wij wilden in mijn ogen te snel. Landelijk is er teveel onzekerheid over het klimaatakkoord. Als gemeente moet je daarin pas op de plaats maken. Sommige partijen laten zich teveel leiden voor ideologisch wensdenken.’

Marc Weterings van Rijswijks Belang:’ De begroting van Rijswijk is 192 miljoen per jaar. Om Rijswijk energie neutraal te maken zouden de kosten tussen de 400 en 800 miljoen uitvallen. Iedereen wil van het gas af en een gezonde natuur, maar we willen eerst weten wat de gevolgen voor de burgers zijn.’

Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk: ‘Nadat maandagochtend bekend werd dat het College van Rijswijk is vastgelopen, roep ik uit dat ik de “lead” zal nemen in de vorming van een nieuw college. Aangezien BVR vorig jaar bij de vorming, vanaf het begin als  grootste partij was uitgesloten. Er liggen nog veel moeizame dossiers, zoals een mogelijke zeer dure renovatie van het oude stadhuis, RijswijkBuiten. Dat proces wacht niet op vertraging.’

Constantijn Dolmans van D66: ‘Dit is heel vervelend omdat een heleboel belangrijke beslissingen stil komen te liggen. Tot de tijd dat er weer een college zit met een meerderheid kunnen we geen belangrijke dossiers behandelen waar veel discussie over is.’

Romy de Man van Onafhankelijk Rijswijk: ‘Het was te verwachten. Er borrelde al een tijdje wat. Dat dit een breekpunt was, is niet helemaal onverwacht. Het is een hele bijzondere situatie. Ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontvouwen’

Andy Kooy van de PvdA: ‘We vinden het jammer voor de inwoners van Rijswijk. Er zijn een aantal zaken die echt geregeld moet worden in de raad. Bij ons moet je dan denken aan de armoedenota en werkgelegenheid. De bal ligt bij het college maar we gaan gewoon even afwachten.’

Marja Pelzer van Wij. ‘Ik vind het bijzonder jammer en ook een bijzonder vervelende timing met alle grote dossiers die er nu liggen. De energietransitie is een aanleiding, maar is zeker naar mijn mening niet de reden. Het zijn kaders en we wilde niets doen tot de landelijke kaders bekend zijn. Je weet dat er regionaal, landelijk al veel ontwikkeld wordt om geld naar de stad te halen. Daar heb je kaders voor nodig, anders loop je achter de feiten aan.’