Brandrisico van accu opslag in woonwijk

In RijswijkBuiten hebben huizen zonnepanelen voor de stroomvoorziening. Het teveel aan elektriciteit gaat naar de energieleverancier. De huiseigenaar krijgt hiervoor een vergoeding, maar dat verdwijnt grotendeels in 2020. Dan ontstaat een wildgroei van de buurt- of thuisbatterijen. Met het risico van moeilijk te blussen chemische branden, giftige gassen en ademhalingsproblemen.

“Wij stellen vragen aan het college of ze de risico’s kent van accu-opslag”, aldus de raadsleden Ger Kruger en Dennis Cupedo van Beter voor Rijswijk. “Ook vragen we of ze willen inzetten voor regelgeving. In de veiligheidsregio Haaglanden en met de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Tot slot vragen we het college of ze bereid is de bewoners op de hoogte te brengen van de veiligheidsrisico’s?