Boosheid en blijdschap over bouwplan HBG-locatie

Zelden zoveel verschillende meningen gehoord als over het bouwplan voor de HBG-locatie aan de Prinses Beatrixlaan. De omwonenden zijn bang dat de woontorens zon wegnemen en de auto’s van de ruim 1.000 nieuwe bewoners zorgen voor overlast. De aspirant bewoners kunnen niet wachten tot de appartementen klaar zijn. In Rijswijk is een immers een enorm tekort aan woningen. Iedereen wil meer weten. Daarom is op maandag 23 oktober tussen 18.00 en 20.00 een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis aan het Bogaardplein.

Medewerkers van de gemeente en de initiatiefnemer Syntrus Achmea Real Estate & Finance staan dan klaar om vragen te beantwoorden. Het is een inloopbijeenkomst, dus belangstellenden kunnen op ieder moment binnenlopen. Het ontwerp gaat uit van zes woontorens midden in het groen met in totaal 550 woningen. De torens komen op een groene terp, met daarin een parkeergarage van twee lagen. Elke woning krijgt één parkeerplaats in de garage. In het ontwerp is ook rekening gehouden met een waterberging en horeca met een kleinschalig terras. Zodra het college het voorontwerp bestemmingsplan heeft goedgekeurd, ligt het gedurende zes weken ter inzage.