Waar blijft voorstel Bomen- en Groenbalans

Bij werkzaamheden worden bomen gekapt. Om te voorkomen dat er meer verdwijnt dan terugkomt is toegezegd dat er een bomen- en groenbalans komt. “Bij het aannemen van de motie bomen- en groenbalans is afgesproken dat nog voor het zomerreces er een voorstel zou komen. In dit voorstel is compensatie van verlies van natuurwaarde in Rijswijk geborgd. Het voorstel van de wethouder laat inmiddels al maanden op zich wachten”, zegt Johanna Besteman (CDA).

Bij alle (toekomstige) herinrichtingsprojecten zou de bomen- en groenbalans prioriteit krijgen. Besteman: “Ondertussen lopen er in Rijswijk verschillende herinrichtingsprojecten en worden er nieuwe projecten uitgerold, waarbij het totaal onduidelijk is of en hoe het college rekening houdt met de strekking van de overgenomen motie”.

Johanna Besteman wil er meer van weten en gaat morgen tijdens de raadsvergadering het debat aan. “Hoe kan het zijn dat het college een motie overneemt en maar niet komt tot een voorstel (inclusief financiering) van de groen- en bomenbalans. En hoe wordt hier prioriteit en uitvoering aan gegeven bij de lopende herinrichtingsprojecten?”