Blauwe papiercontainer tóch niet verplicht

Het is goed dat raadsleden ook burgers zijn. Ook zij kregen een brief van Avalex, dat ze een blauwe papiercontainer moesten nemen. Daar was niet iedereen blij mee, en anders waren het wel hun buren die klaagden. Immers, niet iedereen heeft ruimte voor een derde afvalbak. Los daarvan vinden veel burgers het geen bezwaar om af en toe naar de papierbak in de wijk te lopen.

Na enig heen en weer praten is nu het volgende besloten: Inwoners van Rijswijk zijn niet verplicht om een blauwe papiercontainer aan te nemen. Bewoners die geen blauwe container wensen, kunnen dit telefonisch via 0900 0507 (lokaal tarief), doorgeven aan Avalex.

In november kregen inwoners van Rijswijk een bewonersbrief van Avalex over het ophalen van oud papier en karton met ingang van het nieuwe jaar. In de brief werd de mogelijkheid geboden om te kiezen voor een grotere papiercontainer. Ook werd bewoners die nog niet beschikten over een blauwe papiercontainer zo’n container in het vooruitzicht gesteld.

In de brief van Avalex stond niet duidelijk aangegeven wat bewoners moeten doen als ze geen papiercontainer wensen. Dit bijvoorbeeld omdat zij het papier al goed scheiden en zelf naar verenigingen, scholen of een centrale container in de buurt brengen.

Avalex laat weten dat bewoners telefonisch kunnen laten weten dat zij geen blauwe container wensen. Bel 0900 0507 (lokaal tarief).