Bladeren vallen van de bomen en wat nu ?

Komende maanden wordt het blad op straten en stoepen weer opgeruimd. Afhankelijk van de hoeveelheid bladeren en het weer komen ze vaker langs. Bladeren in plantsoenen worden ééns per jaar opgeruimd. Ook als teveel blad blijft liggen op grasvelden, haalt de gemeente dit weg. De gemeente zet ook weer 45 bladkorven neer, bedoeld voor bladafval van bomen op de straat en stoep. Ze worden vóór en na het weekend geleegd. De in de afgelopen drie jaar opgedane ervaringen met de bladkorven worden na deze herfst geëvalueerd.

Blad- of snoeiafval uit eigen tuin kan je zelf composteren of zonder kosten bij Avalex inleveren of in je groene container voor GFT-afval doen. Voor het opruimen van (zwerf)afval kan je ook de schoon-aanhanger van de gemeente gratis lenen. Hierin zit alles wat je nodig heeft om je schoonmaakactie tot een succes te maken: afvalgrijpers, vuilniszakken, afvalringen, bezems, veiligheidshesjes, handschoenen en afvalcontainers voor de volle vuilniszakken. Melden of lenen? Wil je een melding doen van bladoverlast, neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Center op tel.nr. 14 070. Via dit nummer kan je ook een schoonaanhanger aanvragen. Kijk voor de Avalex Afvalbrengstations op www.avalex.nl