Björn Lugthart: ‘€ 100,- extra voor zorgkosten’

De gemeente Rijswijk komt met een tegemoetkoming van € 100,- voor zorgkosten. “Deze regeling is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten die én hoge zorgkosten hebben én door hun inkomen buiten alle regelingen vallen”, zegt wethouder Björn Lugthart van Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid. “Door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de regeling Compensatie Eigen Risico in 2014, vallen hun kosten nog hoger uit. We willen als gemeente deze mensen daarom financieel een beetje tegemoet komen.”

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet iemand een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben voor bijvoorbeeld individuele begeleiding, dagbesteding, dagopvang, beschermd wonen of hulp bij het huishouden en een eigen bijdrage betalen. Dat geldt ook voor inwoners die kunnen aantonen dat ze de verplichte eigen bijdrage van de zorgverzekering de afgelopen twee jaar hebben overschreden. Ouders die hoge zorgkosten hebben voor hun chronisch zieke of gehandicapte kind, kunnen de tegemoetkoming ook aanvragen.

De tegemoetkoming kan vanaf 1 augustus worden aangevraagd met het formulier ‘Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten’ op www.rijswijk.nl. Het formulier kan ook worden afgehaald in het stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15.