Bijna 2000 jaar oude Romeinse vondsten in de grond van Pasgeld-Oost

In de Romeinse tijd hebben mensen bij het Jaagpad in Pasgeld-Oost in Rijswijk gewoond. Dat en andere resultaten zijn ontdekt nadat archeologen van onderzoeksbureau Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie onderzoek hebben uitgevoerd in het gebied. Dit hebben ze een paar maanden lang gedaan.

Bijna 2000 jaar oud
Deze “bewijzen” zijn te vinden in de zogeheten cultuurlaag in de klei. In deze laag zijn aardewerkscherven van onder andere handgevormde potten gevonden. Deze waren gemaakte door de lokale bevolking in de Romeinse tijd. De bewoning van deze mensen kan gedateerd worden tussen 175-250 na Christus. Bijna 2000 jaar geleden!

Onderzoeksrapport
Op dit moment wordt het gevonden materiaal verder onderzocht, om meer antwoorden te krijgen over misschien de eerste inwoners van het gebied. De resultaten die uit dit proefsleufonderzoek, zoals dat genoemd wordt, verkregen zullen worden, komen in een onderzoeksrapport terecht. Deze is in de nabije toekomst voor iedereen te zien. Ook zal dan duidelijk worden hoe men verder om zal gaan met de archeologische vondsten.