Bijenconvenant in Rijswijk meer dan stuk papier

Wethouder Marloes Borsboom wil dat het bijenconvenant in Rijswijk ook echt inhoud heeft. “We kunnen het nu al tekenen, maar dan is het vooral een stuk papier”. De ambitie ligt hoger. Ze wil er ook de Rijswijkse imkers en schoolkinderen bij betrekken.

Marieke Alberts van Groen Links vroeg dinsdagavond op de raadsvergadering hoe het staat met het Bijenconvenant omdat wethouder Borsboom eind 2015 dit convenant aankondigde voor begin 2017. Bijen zijn cruciaal voor de bestuiving in de natuur en landbouw en daarmee voor de voedsel- en fruitproductie. Een bijenconvenant moet aan de bijensterfte een eind maken.

“Afspraken over onkruidbestrijding zijn er al. Volgende week beginnen we met het groen uitvoeringsprogramma in Rijswijk; de eerste schetsen voor het Wilhelminapark zijn klaar, waarbij ook de Rijswijkse imkers worden betrokken; we hebben natuur educatieplannen voor de scholen en de kinderen zaaien zelf bloemzaad in. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat we veel en gevarieerde bloemen krijgen”. Met een actieve bijenpopulatie wordt Rijswijk dan een bloemen enclave. En het convenant, dat komt dit jaar, aldus de wethouder. Maar het gaat uiteindelijk om de inhoud.