Bijeenkomst in Steenvoorde Zuid

Op woensdag 7 december om 19.30 uur is er een openbare vergadering van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid in wijkcentrum Stervoorde aan de Dr. H.J. van Mooklaan. De werkgroep Activiteiten geeft inzicht in de  laatste evenementen zoals de Sinterklaasviering, maar ook een vooruitzicht. Daarnaast worden mededelingen gedaan door de wijkagent, de wijkcoördinator en de wijkwethouder.