Bewoners willen geen tramremise in Vrijenban

De HTM wil een tramremise bouwen in de wijk Vrijenban, tegen de grens van Delft. De plannen van de HTM leverden een storm van protest op. De gemeente verklaarde toen dat de belangen van de bewoners zwaar zouden wegen. Inmiddels ging de HTM door met een haalbaarheidsstudie. Samen met de bewoners werden in 2015 workshops gehouden. Ook toen gaven de bewoners aan dat ze de locatie Zuiderweg geen goed locatie vinden.

Veel zorgen van bewoners
De zorgen van de bewoners werden alleen maar groter. Zeker nu ze hoorden dat er werd gewerkt aan een definitief plan dat in het eerste kwartaal 2017 klaar moet zijn. De verontrusting bij de bewoners groeide.

Samen kijken naar de mogelijkheden
De bewoners verenigd in een bewonerscomité willen op korte termijn met de gemeente van gedachten wisselen over de toekomst  van een ‘Duurzaam Vrijenban’. In de raadsvergadering van dinsdagavond verklaarde het college met de bewoners i gesprek te gaan. De resultaten van dit gesprek worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad.