Bewoners Vrijenban krijgen een nieuw wandelpad

De aannemer legt de laatste hand aan de aanleg van het wandelpad en het planten van bomen en struiken. Dit in het kader van het groencompensatieplan. Het gaat om het parkje langs de Vrijebanselaan. De afrondende werkzaamheden gaan twee weken duren. In het voorjaar komen er nog fitnesstoestellen bij en een picknickbank.