Bewoners De Strijp kopen samen zonne-energie in

Zo’n 40 wijkbewoners van De Strijp bezochten woensdagavond de door wijkbewoners georganiseerde Thema-Avond Zonne-Energie. De avond vormt de opmaat naar de collectieve inkoopactie dit voorjaar van energiebesparende maatregelen, Zonne-Strijp genaamd. Duurzaamheidswethouder Marloes Borsboom prees de toehoorders voor hun interesse in dit zo belangrijke onderwerp: een gezonde, duurzame leefomgeving.

De Thema-Avond was bedoeld om geïnteresseerden te informeren over alle actuele ins en out van het opwekken van groene stroom via zonnepanelen op je eigen dak: De presentatie van het Energieloket ging onder andere in op wat zo’n systeem kost, wat komt er allemaal bij kijken én: wat levert het op? Naast het op eigen dak opwekken van zonne-energie werd ook ruim aandacht besteed aan andere, collectieve vormen zoals zonnedaken op grote gebouwen waar je als burger in kunt meedoen. Burgerinitiatief DelftEnergie vertelde onder andere over haar eerste zonnedak op een basisschool, mogelijk gemaakt door de samenwerking van ouders, een supermarkt en het schoolbestuur: alleen maar winnaars! Een stap verder is al weer gezet in Den Haag: de derde presentatie – verzorgd door 070Energiek – ging over zonne-coöperaties waar burgers zich – vanuit onvrede over de energiereuzen – in verenigen om zelf zeggenschap te hebben over waar en onder welke voorwaarden groene energie wordt geproduceerd en ingekocht. De drijfveer was voor alle sprekers hetzelfde: bijdragen aan een duurzamere leefomgeving, zonder dat overigens je beurs er onder lijdt.

Waar veel bewoners afkwamen op het oriënterend op zonnepanelen op eigen woning dak, inspireerden de presentaties hen ook richting de ‘next step’: naar collectieve energieopwekking. Een van de initiatiefnemers van de avond, Arnold Homan: “De presentaties tonen voorbeelden van hoe we kunnen werken aan een verdergaande energie neutrale leefomgeving, waar we zelf net zo veel energie op duurzame wijze opwekken als we nodig zijn. Daar moeten we volop mee aan de slag, ook in Rijswijk: de mogelijkheden zijn er, terwijl de financiële kant geen beletsel vormt.”

Bij het afsluiten van de avond sprak wijkwethouder Björn Lugthart zich uit geïnspireerd te zijn door de presentaties. De wens om het onderwerp duurzaamheid – dat hoog op de agenda van de gemeente staat – samen met de burgers sneller en voorspoediger inhoud te geven klonk door in de woorden van de wijkwethouder. De aanwezigen gingen naar huis met veel indrukken maar ook de boodschap om de opgedane kennis te delen met hun buren.

Zonne-Strijp is een initiatief van wijkbewoners van De Strijp om via een collectieve inkoopcampagne energiebesparende maatregelen aan te schaffen. Tot 7 maart kunnen wijkbewoners via een online enquête (www.energieloket.info/enquete) nog hun energiebesparingswensen doorgeven. De feitelijke inkoopactie start in mei. Presentaties van de Thema-Avond kunnen worden gedownload via www.energieloket.info/zonnestrijpdocumenten