Betere fietsvoorzieningen in 2017

In de begroting 2017 voor de gemeente Rijswijk staan goede fietsvoorzieningen hoog op de prioriteitenlijst. En dan hebben we het over veilige, comfortabele en directe fietsroutes. Voorbeelden zijn het (gedeeltelijk) verbeteren van de fietsverbindingen op de Sir Winston Churchilllaan, de Delftweg en de Steenlaan. Ongeveer 7,5 km aan fietspad wordt geasfalteerd en daardoor kunnen dagelijks zo’n 6.000 passanten op de fiets (gemiddeld aantal fietsers die telpunten op de S.W. Churchilllaan en Delftweg op een werkdag passeren) prettiger fietsen.

Bovendien wordt in 2017 gestart met de herinrichting van een deel van de Generaal Spoorlaan, waarbij ook de fietsvoorzieningen worden meegenomen. Bij goede fietsverbindingen hoort goede bewegwijzering. De bewegwijzering voor fietsers is niet overal op orde. In 2017 en 2018 worden extra borden geplaatst.

Barrières van water, spoor en wegen nemen ze zoveel mogelijk weg, waardoor de oversteekbaarheid verbeterden reistijden afnemen. In 2017 past de gemeente een aantal oversteekplaatsen aan, zodat voetgangers veiliger kunnen oversteken. De kruispunten Jozef Israelslaan-Lindelaan, de Steenvoordelaan – Generaal Spoorlaan en Vrijenbanselaan-Patrijsweg, kunnen in de toekomst door een rotonde worden vervangen.