Begin van bouw Brede school Rembrandtkwartier

De gemeente bereidt het bestemmingsplan “Brede school Rembrandtkwartier” voor. Dit bestemmingplan heeft betrekking op de herbouw van drie scholen, een brede school, op de locatie van de in 2015 afgebrande Godfried Bomansschool en basisschool ’t Prisma.

In de procedure van het bestemmingsplan zal op verschillende momenten gelegenheid worden geboden tot het geven van een reactie. Dit wordt te zijner tijd afzonderlijk bekendgemaakt