Beatrixlaan: racebaan of tunnel?

Voor de VVD al jaren is de Beatrixlaan een doorn in het oog. Een weg waar veel verkeer Rijswijk inkomt, vooral voor de omliggende gemeenten. “Veel opstoppingen, veel overlast op allerlei vlakken, gevaarlijke situaties. Er is een oplossing nodig. Voor de VVD is dat een tunnel van de Admiraal Helfrichsingel tot aan de Generaal Spoorlaan,” betoogt VVD-raadslid Udo Oelen.

Goede leefomgeving met tunnel
Een variant die op de langere termijn volgens Udo de enige oplossing is voor het opvangen van automobiliteit terwijl er toch een mooie en goede leefomgeving kan bestaan. “Dat is belangrijk in het licht van de uitdagingen die er ook zijn om het gebied eromheen, waaronder de Boogaard, aantrekkelijk te laten maken als woon, winkel en leefomgeving. Een tunnel kost ontegenzeggelijk veel geld. En juist daarom willen partners uit de regio, zoals Rijk, de provincie of buurgemeenten voorlopig niet meewerken aan die variant. Hooguit aan een variant waarbij alle  rijbanen tegen elkaar aan worden gelegd zodat de doorstroming makkelijker verloopt. Lees: er ontstaat een racebaan zonder dat dit maar iets oplevert voor Rijswijk”.

Een tunnel of niets
Deze zogeheten maaiveld variant kost 30 miljoen euro en biedt een oplossing tot 2030. Daarna moet er alsnog een tunnel komen. De VVD heeft het College duidelijk gemaakt dat nu 30 miljoen besteden aan deze tijdelijke variant, die dus tot slechts 2030 een oplossingen, weggegooid geld is. De inzet moet wat betreft de VVD zijn. “Een tunnel of niets. Het College moet deze variant als enige mogelijkheid in brengen bij de verschillende partners om te komen tot een realistisch plan waarbij er gewerkt kan worden aan een toekomstigbestendige tunnel waar de hele regio profijt van heeft en aan meebetaald”, gaat het raadslid aan. Een standpunt wat door de meeste partijen werd gedeeld en waarvan de wethouder Vervoer heeft toegezegd ermee naar de onderhandelingstafel te gaan.