Basisschool op AZC heet De Bazaar

Het Asielzoekerscentrum aan de Rijswijkse Lange Kleiweg gaat binnenkort open. Er woont nu nog niemand, maar wel is de naam van de basisschool op het AZC al bekend. Het wordt De Bazaar. Een toepasselijke naam, want in de Beverwijkse Bazaar werken 50 etnische groepen vreedzaam samen. De Rijswijkse Bazaar heeft vier lokalen en er is plaats voor 50 kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De gemeente is verantwoordelijk voor een onderwijsvoorziening voor het basisonderwijs. Op grond van het geschatte aantal asielzoekers is het aantal leerplichtige kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar ongeveer 50. Het schoolgebouw krijgt 3 leslokalen, een speellokaal voor de jongste kinderen en enkele kantoorruimten. Ook komt er een speelplein, afgezet met een hekwerk, dat voldoet aan de vereisten voor speelpleinen.

Stichting Librijn openbaar onderwijs is bereid gevonden het basisonderwijs voor het AZC Rijswijk te verzorgen. De Steenvoordeschool is aangewezen als moederschool. De school op de AZC-locatie is hiervan een onderdeel. De toekomstige website is www.debazaarrijswijk.nl. Inmiddels is een locatiedirecteur benoemd. Deze basisschool regelt de inschrijving van de kinderen, faciliteert en verleent het onderwijs. Kinderen komen het eerste jaar in een opvangklas, onafhankelijk van leeftijd, waar ze Nederlands leren.