Avalex: Service omlaag, kosten omhoog

Kritisch is de VVD Rijswijk, samen met andere partijen in de Raad, over de afgenomen service van Avalex. Arthur Sterk, fractie voorzitter van de VVD Rijswijk: “De indruk bestaat dat het serviceniveau daalt, terwijl de kosten relatief hoog blijven. Wat de VVD betreft vraagt dit om een herijking van de samenwerking met Avalex, zowel naar inhoud als naar vorm”. Hij sprak zich hierover uit in de laatste raadsvergadering.