Apencentrum Rijswijk nu landelijk onderwerp van discussie

In Rijswijk vinden ‘gruwelijke experimenten’ plaats in het apenonderzoek centrum, aldus Animal Rights op basis van publicaties van onderzoekers van het centrum. Dit nieuws meldden de landelijke media zoals televisie en dabladen vanochtend. En dat terwijl binnenkort de nota Dierenwelzijn verschijnt van de gemeente Rijswijk, de nota die wel eens haaks kan staan op hetgeen bij het centrum gebeurt.

Het AD schrijft dat volgens de dierenwelzijnsorganisatie resusapen en penseelapen blind en verlamd worden gemaakt voor onderzoek naar multiple sclerose (MS). De dierproeven duren weken tot maandenlang. ,,Zo worden bij de dieren op verschillende plekken in de rug stoffen ingespoten die de ziekte nabootsen. De dierproefnemers observeren daarna hoe snel de apen ziek worden. De dieren raken verlamd, blind, apathisch en vermageren sterk. Na een lange lijdensweg krijgen de apen een dodelijke injectie”, aldus Animal Rights.

Het BPRC zegt in een reactie in het AD dat ze handelen volgens de Nederlandse Wet op Dierenproeven (WOD). ,,Apen mogen in biomedisch onderzoek alleen worden gebruikt voor onderzoek naar ernstige ziekten en als er geen alternatieven zijn.” MS is volgens het centrum een ziekte die veel leed veroorzaakt en het onderzoek is dan ook gericht op de eindfase van de ziekte, waarvoor geen behandeling is.

Verder zegt het BPRC dat ze verfijnde technieken toepassen om het leed van de dieren zo veel mogelijk te beperken. “Het BPRC voert een transparant beleid en is een voorloper op het gebied van dierenwelzijn”, aldus het biomedisch centrum.

BPRC is met zo’n 1.500 apen het grootste apentestcentrum van Europa. Dierenwelzijnsorganisaties zullen zaterdag actievoeren bij de ingang van het apencentrum.