Ambulanceritten stegen in één jaar met 10%

“Het aantal keren dat de ambulance wordt ingezet in de regio Haaglanden is de laatste jaren zeer sterk gegroeid”, aldus Marnix Holsappel, Voorzitter bestuur Ambulance Voorziening Haaglanden. In 2015 moest de ambulance 9% meer uitrijden. “Extra capaciteit is noodzakelijk”. Een ambulance moet binnen 15 minuten van een A1-melding ter plaatste moet zijn. Volgens de norm moet dat bij minder dan 95% het geval zijn. In het verleden voldeed de regio hieraan. In 2015 is continu een extra ambulance ingezet. Dat gebeurde ook in 2016. Hiermee werd de vervoerscapaciteit fors uitgebreid.

Maar de sterke groei zet grote druk op de beschikbare capaciteit én daarmee op de medewerkers. Onderzoek van RIVM heeft inmiddels dan ook uitgewezen dat Regio Haaglanden in 2017 een relatief grote uitbreiding van haar capaciteit nodig heeft.

Holsappel: “Onze verwachtingen van het overleg met zorgverzekeraars over ons budget 2017 waarin die capaciteitsuitbreiding is opgenomen, zijn positief. Dit maakt dat wij ook de komende maanden al zullen investeren in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd ligt hier wel een knelpunt. De opleiding tot ambulanceverpleegkundige vergt een specifieke vooropleiding. En juist in die vooropleiding heeft de afgelopen jaren een beperkte instroom van leerlingen plaatsgevonden”. De werving gaat dan ook worden uitgebreid.

Eenmaal beschikbaar moet een verpleegkundige eerst een scholing van circa 9 maanden doorlopen alvorens hij of zij zelfstandig mag werken op de ambulance. “De door ons beoogde uitbreidingen zullen pas op z’n vroegst medio 2017 hun vruchten afwerpen. De realiteit gebiedt daarom te zeggen dat wij op dit moment niet kunnen garanderen dat in 2016 en 2017 de score A l op tijd op regionaal niveau al 95% of hoger zal zijn,” aldus Marnix Holsappel.

De norm is om binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Echter, als sprake is van hartfalen of zeer ernstig letsel dan is 15 minuten al veel te veel. Op zo’n moment willen de ambulancemedewerkers er zo snel mogelijk zijn. Een algemene norm voldoet dan niet. Dit is ook de reden dat de ambulancedienst actief supporter zijn van een initiatief als Hartveilig

Wonen. De buurman of buurvrouw die kan reanimeren is er veel sneller dan wij ooit zullen kunnen. En daarom is die inzet goud waard.