Aftrap ‘Samen Meten Project’ op Stanislas Beweeg vmbo/mavo

Op woensdag 18 januari heeft wethouder Mark Wit samen met leerlingen van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo Rijswijk het ‘Samen Meten Project’ afgetrapt. Gemeente Rijswijk werkt in dit project de komende maanden samen met de school en Globe Nederland om fijnstof te meten in Rijswijk. De samenwerking tussen gemeente Rijswijk en Globe Nederland heeft tot doel leerlingen van verschillende Rijswijkse scholen te betrekken bij de fijnstofproblematiek. Onderdelen van het project zijn onder andere een lesprogramma en het verrichten van luchtmetingen met sensoren op verschillende plaatsen in Rijswijk.

Meer bewustwording
Gemeente Rijswijk heeft een verhoogde concentratie luchtverontreiniging in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. De gemeente vindt het daarom van belang om meer bewustwording te creëren en samen met inwoners, ondernemers en bezoekers te werken aan verbetering van de luchtkwaliteit. Elke stap naar betere luchtkwaliteit telt.

Samen Meten Project
Met de start van het ‘Samen Meten Project’ krijgen Rijswijkse middelbare scholieren de kans zelf onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in de gemeente. Naast een aantal inhoudelijke lessen op school, biedt Globe Nederland de leerlingen ook de mogelijkheid om zelf op pad te gaan om het fijnstofgehalte te meten. Door hypermoderne snuffelfietssensoren op hun fiets vast te maken, kunnen leerlingen de luchtkwaliteit in kaart brengen. Wethouder Mark Wit is blij dat de leerlingen van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo enthousiast samenwerken aan dit project: “Het is belangrijk om een gezonde leefomgeving te hebben voor onze inwoners. Schonere lucht draagt daaraan bij. Met het Samen Meten Project krijgen we dankzij de leerlingen van de scholen meer inzicht in de fijnstofproblematiek. De resultaten hiervan delen we met het RIVM”. Behalve leerlingen van het Stanislas Beweeg vmbo/mavo nemen later dit voorjaar ook leerlingen van het Rijswijks Lyceum deel aan het project. Dorien Dorresteijn van Globe Nederland is ook enthousiast over de inzet van leerlingen: “Het is super dat de leerlingen met het snuffelproject en de gastlessen meer betrokken raken bij hun eigen leefomgeving”. Ter afsluiting van het traject worden op een slotbijeenkomst later dit jaar de resultaten van het project gedeeld.

Het Schone Lucht Akkoord
Gemeente Rijswijk streeft naar een gezonde leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers. Om deze ambitie te realiseren neemt de gemeente lokale maatregelen en wil de gemeente samenwerken met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen. Ook werkt de gemeente in het kader van het Schone Lucht Akkoord samen met de landelijke en andere overheden aan de uitvoering van maatregelen voor schone lucht. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is 50 procent gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. Deze doelstelling moet onder andere worden gerealiseerd met verbetering van de luchtkwaliteit. In het akkoord is ook afgesproken bij de uitwerking inwoners, maatschappelijke organisatie en bedrijven te betrekken.