Website gemeente Rijswijk scoort op toegankelijkheid

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens onderzocht Stichting Drempelvrij de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. De website van de gemeente Rijswijk scoort in dit onderzoek goed. Van de 393 onderzochte gemeenten voldoet slechts 7% aan de toegankelijkheidsstandaarden.
60% van de gemeenten heeft een ontoegankelijke website met een verklaring waarin staat dat zij hieraan werken.

33% van de gemeenten heeft geen toegankelijke website èn geen verklaring.