[VIDEO] De scholen zijn weer begonnen

De scholen zijn op 11 mei weer opgestart. Wethouder onderwijs Johanna Besteman ging maandagochtend langs bij de Petrusschool om de meesters en juffen een hart onder de riem te steken. Ouders bleven netjes achter de hekken staan. Zij mogen voorlopig de school niet in, maar geven de kinderen op het plein over aan de leerkrachten.

Verzamelvakken voor de kids
Op het schoolplein zijn verzamelvakken getekend door conciërge Renè zodat de kinderen per klas wisten waar ze de juf konden ontmoeten. De eerste dagen zal de school voornamelijk bezig zijn met het sociaal- emotioneel welbevinden van de kinderen. Elk kind heeft deze tijd op zijn eigen manier ervaren. Het zijn bijzondere tijden en hier is aandacht voor nodig om dit te verwerken.

Hongerig om te leren
Ook zullen de kinderen hongerig zijn om weer nieuwe dingen te leren waar de school ze in gaan ondersteunen en begeleiden. De lessen zullen voornamelijk worden ingericht met instructies voor rekenen, taal, spelling en technisch/begrijpend lezen. Ook wordt het thuiswerk besproken op school. Dit werk maken de kinderen als ze niet op school mogen komen.

De meesters en juffen hopen dat iedereen snel weer met de hele school bij elkaar kan zijn. Zodat de kinderen weer samen met al hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen en leren.