672 woningen en 1850m2 bedrijfsruimte in het Havenkwartier

De ambitie van de gemeente Rijswijk is om het Havenkwartier te ontwikkelen tot een uniek stukje Rijswijk, waar rond een stadshaven wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Voor de Sijthoff locatie is nu een structuurontwerp gemaakt waarbij het plan er ligt om in de ruimte in totaal 672 koopwoningen te bouwen en 1.850m2 voor commerciële ruimten in te zetten. Het bekende Sijthoff gebouw wordt herontwikkeld tot hotel en conferentieoord.

Parkeren uit het zicht
Door parkeren grotendeels ondergronds op te lossen, zal er straks voldoende ruimte zijn voor groen, water, binnentuinen en prettige verblijfsplekken. Parkeren wordt grotendeels uit het zicht opgelost, waardoor er ruimte ontstaat voor water, groen en binnentuinen. In combinatie met het hotel ontstaat een uniek gebied met een aantrekkelijke combinatie van wonen, werken en recreëren. Omdat de koopwoningen deels in woontorens zijn vormgegeven, zijn er diverse studies gedaan om eventuele overlast voor omwonenden en toekomstige bewoners in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken.

Enquete geopend
Bij de transformatie van het gebied horen plannen om woningen te bouwen, de openbare inrichting te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken, met bijvoorbeeld meer horeca. Binnen het plangebied Havenkwartier wordt dit in een aantal deelplannen gefaseerd gerealiseerd. De ontwikkelaar is een enquête gestart en wil graag, waar mogelijk, rekening houden met de ideeën en aandachtspunten van omwonenden, woningzoekenden en andere belanghebbenden. Om die reden is er een participatietraject gestart, waar deze enquête onderdeel van uitmaakt.