Wat zijn de kansen voor jongeren in Rijswijk

“Iedereen doet mee, op eigen kracht, met elkaar”. Dat is het ideaalbeeld waar het Rijswijkse college, de burgemeester en de wethouders, voor staat. Op dinsdag 6 september vertelt ze de gemeenteraad wat dit betekent voor jongeren van Rijswijk. Jongeren die, in verhouding tot de rest van Nederland, weinig eerder school verlaten of een leerachterstand hebben, maar wel vaak werkloos zijn en weinig een baan hebben.