Restauratie Buitenplaats De Voorde moet wel stijlvol

Na zomervakantie horen de omwonenden meer over restauratie Buitenplaats De Voorde. Dit als reactie op hun recente gesprek met de wethouder. Ze willen een stijlvolle restauratie van het landhuis en de tuinmanswoning en de herbouw van het voormalige koetshuis in oude stijl, maar niet een groot nieuwbouw glazen restaurant dat zij niet vinden passen in de Landgoederenzone. De omwonenden willen graag dat de restaurantie een succes wordt, dat er sprake is van een win-win situatie. Niet alleen voor de gemeente, de initiatiefnemer en de belanghebbende burgers, maar ook voor alle andere inwoners van Rijswijk. Zij realiseren zich dat het belangrijk is dat De Vorode een nieuwe bestemming krijgt en voor verkrotting wordt behoed.
Tijdens een drietal bijeenkomsten spraken zij in bij het forum én de gemeenteraad. Daar hebben zij uiteengezet dat de buurt een groot voorstander is van de restauratie van het landhuis en de tuinmanswoning en van de herbouw van het voormalige koetshuis in oude stijl, maar niet van het op de buitenplaats nieuw te bouwen groot glazen restaurant. “Onze inspanningen zijn met name gericht op de realisatie van een meer stijlvolle vormgeving daarvan. Een vormgeving die meer in overeenstemming is met het bestemmingsplan én met het landhuis. Die minder massaal is, lager is dan de nu voorgestelde 6,7 meter, minder lichtoverlast geeft en beter aansluit bij het karakter van de buitenplaats”, aldus Willemijn Ambtman van het bewonerscomité ‘Voor een stijlvolle Voorde’.

Tijdens het gesprek met de wethouder hebben ze de twee alternatieven met argumenten omkleed. “Hij heeft beloofd om met zijn ambtenaren en derde partijen na te gaan of er alternatieven mogelijk zijn. Na de vakantie zullen wij daar meer over horen”.
De mogelijke alternatieven de oranjerie bij landhuis Te Werve dat binnen hetzelfde bestemmingsplan valt en waarvan de oranjerie qua stijl aansluit bij het te herbouwen koetshuis van De Voorde en één van de oranjerie bij kasteel De Vanenburg in Putten. “Met een dergelijke stijlvolle vormgeving zouden wij heel tevreden zijn”.