Doorsteek eclips Populierlaan – Rembrandtkade is klaar

De oversteek Populierlaan – Rembrandtkade op de Sir Winston Churchilllaan. Er zijn twee nieuwe fietsoversteken gemaakt en er kwamen extra parkeervakken.
Ook is de doorsteek voor auto’s bij de Thierenskade verlegd. Als je de auto’s en fietsen ziet, lijkt het wel of het al jaren zo is.