Medische keuring voor het rijbewijs

Mensen van 75 jaar of ouder, maar ook mensen die om medische redenen een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 15 juli terecht bij Regelzorg, die dan zitting heeft in dienstencentrum De Schakelaar in Pijnacker. Regelzorg houdt zulke keuringen op 225 plekken in Nederland. Het is wel nodig om een afspraak te maken. Dat kan via tel. 088-2323300 of via de website Op deze website is ook een keuringscheck te vinden waarmee je zelf kunt vinden of een keuring nodig is of niet.
De Schakelaar zit aan de Mr. Dr. Van der Helmlaan 11 in Pijnacker.