Rijswijk Wonen: Amal is van toegevoegde waarde

“In de lokale media verschenen de afgelopen dagen berichten over de komst van een mogelijke moskee in Steenvoorde Zuid in Rijswijk. Deze berichtgeving is onjuist. Het klopt dat de Vereniging Amal overeenstemming heeft bereikt met woningcorporatie Rijswijk Wonen over de aankoop van een pand aan de Petronella Voutestraat. Waarin zij haar huidige activiteiten zal voort zetten”, aldus Rijswijk Wonen. Zodra Amal gevestigd is in het nieuwe pand aan de Petronella Voutestraat nodigen zij de buurt graag uit om nader kennis te maken en te zien wat voor vereniging Amal is en wat zij doen. “Dit hebben wij bij onze vorige locatie ook gedaan en dat is heel goed ontvangen. Dus kom vooral eens langs.” aldus Amal.
Vereniging Amal Rijswijk is gevormd uit een initiatief van een aantal Rijswijkse ouders van Marokkaanse afkomst. Het idee is ontstaan vanuit de behoefte om de heersende beeldvorming over Marokkanen in Nederland te corrigeren en zoveel mogelijk te verbeteren. “Een deel van deze beeldvorming is op feiten gebaseerd, maar een groot deel daarvan is aan onwetendheid en gebrek aan onderlinge contacten tussen de bevolkingsgroepen toe te schrijven.” aldus Amal. “En daar willen wij iets aan doen.”

Amal is erop gericht de maatschappelijke positie en betrokkenheid van de Marokkaanse gemeenschap in Rijswijk positief te beïnvloeden en te versterken. Ze dragen actief bij aan de ontwikkeling van de identiteit van de gemeenschap in een Nederlandse omgeving en treden op als belangenbehartiging. Ze begeleiden de jeugd om de bestaande kansen te grijpen. Dit doen zij concreet door onder andere: huiswerkbegeleiding, CITO toets trainingen, thema- en informatiebijeenkomsten over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen.

Ook organiseren zij koffiebijeenkomsten voor ouderen uit de buurt. Wekelijks nemen hier zo’n 15 tot 20 ouderen aan deel. Daarnaast heeft Amal het project ‘Buurtcoach’ in samenwerking met de gemeente Rijswijk en de politie. Hierbij trekt een team van vrijwilligers van diverse komaf de wijk in om de leefbaarheid op peil te houden en eventuele overlast te voorkomen.

Rijswijk Wonen is erg positief over Amal. “De vereniging Amal is al zes jaar huurder van ons. Allereerst zaten zij in de Johanneskerk in Te Werve en de laatste jaren gebruiken zij de voormalige Godfried Bomansschool in Steenvoorde Zuid. Ze doen goede dingen in de wijk en zoeken actief het contact op. Wij ontvangen zeer positieve geluiden uit de buurt. Aan de Petronella Voutestraat zetten zij hun huidige activiteiten voort. Wij verwachten dat zij ook op de nieuwe locatie van toegevoegde waarde zijn.” aldus Rijswijk Wonen.
(Bron: Groot Rijswijk)