Medewerkers peuterspeelplaatsen krijgen taalonderwijs

Rijswijk gaat taalessen geven aan medewerkers van Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Menskracht 7 van ROC Mondriaan. Goed taalgebruik van medewerkers maakt dat peuters beter in taal worden. Vanaf januari 2016 moet dan ook het taalniveau van medewerkers van de Rijswijkse peuterspeelscholen van een hogere kwaliteit zijn.
Een goede taalstart is een speerpunt van het Rijswijks jeugd- en onderwijsbeleid.

Daardoor vergroten kinderen met een taalachterstand hun onderwijskansen.

De strengere taaleis aan pedagogisch medewerkers is voortaan bepalend bij hun aanstelling.