Juf Nicole leest voor uit nieuwe vakantie-doeboek

Na een sportles met de peuters door S4K, reikte wethouder Nicole Dierdorp het nieuwe vakantie-doeboek ‘groeten uit Rijswijk’ donderdag bij de buitenschoolse opvang Kinderjungle aan de Wiardi Beckmanlaan uit aan ouders en kinderen. De uitreiking werd al snel voorlezen met juf Nicole. Want dat vinden peuters natuurlijk veel leuker. Het magazine ‘Groeten uit Rijswijk’ geeft allerlei tips aan ouders voor de zomervakantie. Er staan korte verhaaltjes in, spelletjes, zoekplaatjes. Allemaal om met een peuter of kleuter te ontdekken en samen over te praten. Het blad staat vol met ideeën die ouders met hun kind kunnen ondernemen.
Thuis, op reis of gewoon ergens in Rijswijk. Rijswijk stimuleert een goede taalontwikkeling voor elk kind. Voor een deel om te zorgen dat er geen achterstand in taal ontstaat. Voor een ander, zeker niet minder belangrijk, deel om te zorgen dat kinderen plezier krijgen in taal. Zolang kinderen zelf nog niet kunnen lezen, zijn volwassenen hun voorbeeld voor plezier in taal.