Eerste units van Rijswijkse AZC zijn geplaatst

Uiterlijk 1 september komen de eerste asielzoekers naar het Rijswijkse AZC op de kavel van de voormalige Technische Hogeschool aan de Lange Kleiweg. De groep van 500 wisselende personen verblijft maximaal vijf jaar in Rijswijk.
Na de sloop van het oude gebouw en bouwrijp maken van de kavel werden eerst de rioleringen ingegraven. Nu worden met behulp van een kraan de units geplaatst. (foto: Hilbie Eskes)