Verbouwing Asiel Het Julialaantje start volgens verwachting na zomerperiode

Op vrijdag 2 juni is de aanvraag voor de vergunning om ’t Julialaantje te mogen verbouwen bij de gemeente Rijswijk ingediend. Het bestuur van het asiel heeft ervoor gekozen, in nauwe samenwerking met de gemeente Rijswijk, om direct een complete, goed doorgesproken vergunningaanvraag te doen. De verwachting is dat hierdoor een zo kort mogelijke doorlooptijd wordt gerealiseerd en dat vrij snel na de zomerperiode met de verbouwing wordt begonnen. Uiteraard doorloopt de aanvraag nu de wettelijk vastgestelde procedure, maar ondertussen zit het asiel niet stil en starten ze nu het overleg met aannemers en bouwers over de feitelijke verbouwing. Door deze trajecten parallel te laten verlopen gaan ze er vanuit vrij snel na de zomerperiode met de verbouwing te kunnen beginnen. Zoals bekend hebben ze al enige maanden geleden besloten niet te proberen nog voor de zomervakantie van start te gaan, omdat dit traditioneel een zeer drukke periode in pension en asiel is.
Voorzitter Ruud Tombrock is enthousiast : “We komen steeds dichter bij ons doel ! Natuurlijk wil je wel eens sneller, maar we zijn er van overtuigd dat we het op de juiste wijze aanpakken. De komende maanden zullen we onze handen vol hebben aan het maken van de juiste keuzes rondom de verbouwing. We zijn uiteraard van plan alle betrokkenen hier regelmatig van op de hoogte te houden”.

Tombrock rekent op support van vele betrokkenen en natuurlijk ook de gemeente : “Zij hebben aangegeven ons te helpen daar waar ze kunnen. De afgelopen maand hebben wij ons een keer verbaasd over het antwoord van de wethouder aan de Raad, maar dat is gelukkig snel opgelost. Dus wat ons betreft nu met elkaar op weg naar een prachtig verbouwd onderkomen voor onze dieren!”