Asbest op zolder Oude Raadhuis wordt verwijderd

Uit het onderzoek naar het asbestblootstellingsrisico in wijkcentrum ‘Het Oude Raadhuis’ blijkt dat geen gebruikers zijn bloot gesteld aan asbestverontreiniging. In de lucht- en kleefmonsters is geen verhoogde concentratie van asbestvezels waargenomen. Het asbesthoudende materialen wordt verwijderd. De gemeente laat nu het gedeelte van de zolder waar het asbesthoudend materiaal ligt, inpakken in folie. Op deze wijze kan het overige deel van de zolder weer in gebruik worden genomen. Hierna volgt de sanering van het ingepakte gedeelte.
Het aangetroffen asbesthoudende materiaal bevindt zich op de zolder van het wijkcentrum. Het is daar op 24 mei jl. aangetroffen tijdens een preventieve asbestinventarisatie die de gemeente Rijswijk laat uitvoeren bij alle gemeentelijke accommodaties.