Erkend als vluchteling: wie wel, wie niet

Vanaf het najaar krijgen 500 vluchtelingen in Rijswijk onderdak in een nieuw AZC. Donderdag 2 juni om 20.00 uur organiseert de PvdA Rijswijk in Wijkcentrum Stervoorde een avond over: ‘Erkend als vluchteling; wie wel, wie niet’. Wie is eigenlijk vluchteling? Wie wordt toegelaten? Wat zijn de regels? Hoe worden asielverzoeken beoordeeld. Twee deskundigen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zetten dat uiteen en gaan in op alle vragen.