Schapen doen zich in Rijswijk te goed aan berenklauwen

De 250 schapen zijn aangekomen in Rijswijk. Ze genieten van de eerste berenklauwen. Hier bij de Fiets Cross Club aan het Oude Zwethpad, aan de rand van Rijswijk Buiten. Maar er zullen nog veel berenklauwen volgen. De komende weken zien we de herder met zijn schapen in het Elsenburgerbos, Wilhelminapark en de groenzones langs de A4. De schaapskudde gaat in Rijswijk de berenklauw te lijf en graast op graslanden die moeilijk bereikbaar zijn.