Raad Pijnacker houdt zorgen over Avalex

Het afvalverwerkingsbedrijf Avalex kan voorlopig verder nu ook de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp donderdagavond de begroting voor 2017 pro forma heeft goedgekeurd, vooruitlopend op een betere begroting die later dit jaar zal worden gepresenteerd. De begroting die er nu ligt geeft onvoldoende inzicht. Daar houden veel raadsleden grote zorgen over, maar door het afwijzen ervan zou Pijnacker-Nootdorp in een geïsoleerde positie komen te staan. Eerder deze week heeft ook de gemeenteraad van Rijswijk de voorlopige begroting pro forma goedgekeurd. Andere gemeenten die in Avalex participeren staat eveneens op het punt om dat te doen, legde wethouder Piet Melzer de raad voor. Een voorstel van Eerlijk Alternatief, Gemeentebelangen en Leefbaar Pijnacker-Nootdorp om de begroting niet vast te stellen haalde het daarom niet.
Andere bestuursvorm

De raad vindt wel dat Avalex een andere bestuursvorm moet krijgen. Het gaat nu om een zogenaamde gemeenschappelijke regeling, met een bestuur dat bestaat uit onder andere raadsleden en wethouders van de deelnemende gemeenten. In een motie, ingediend door CDA, Eerlijk Alternatief en Christen Unie/SGP, riep de raad de eigen vertegenwoordigers in dat bestuur op om aan te dringen op een andere bestuursvorm, bijvoorbeeld een zogenaamde Overheids-NV met een onafhankelijke Raad van Commissarissen.