19% van de Rijswijkers lid van de bibliotheek

Van de 48.000 Rijswijkers is 19,6% lid van de bibliotheek. De leden leenden in 2015 gemiddeld 25 materialen. De bibliotheek werkt nauw samen met de scholen en zet zich in om volwassenen beter te leren lezen. Ook kreeg de bibliotheek in Rijswijk een compleet nieuwe inrichting. Activiteiten voor jeugd en ouders trokken 2.127 bezoekers; die voor volwassenen 2.625. Het jaarverslag staat op www.bibliotheekaandevliet.nl. De dienstverlening aan scholen richt zich op leesbevordering, mediawijsheid, cultuureducatie en deskundigheidsbevordering. Peuters, leerlingen uit het basisonderwijs, de Bibliotheek op School, het voortgezet onderwijs en het MBO; alle jaren van het onderwijs bereikt de bibliotheek bij haar activiteiten.
Schrijversbezoeken zijn altijd een bijzonder moment voor leerlingen uit het basisonderwijs. Het afgelopen jaar kwamen onder meer de jeugdschrijvers Anke Kranendonk, Tosca Menten, Marlies Slegers en Thijs Goverde. De bibliotheek deelt haar kennis graag met ouders en docenten. Op ouderavonden en trainingen voor docenten kregen ouders nieuwe inzichten over voorlezen en leerden de docenten om meer te halen uit het gebruik van boeken. 2015 kende een spectaculaire start. De bekende leesbevorderaar en jeugdboekenschrijver Aidan Chambers was op uitnodiging van de Snijdersschool in de bibliotheek in Rijswijk. Hij verzorgde daar een studiedag voor leerkrachten over leesbevordering.

Noodzakelijk Lezen is een noodzakelijke vaardigheid om mee te doen in de maatschappij. Ook in 2015 zette de bibliotheek zich in voor nauwe samenwerking met het onderwijs. Leesbeleving en leesplezier blijven onverminderd belangrijk. In 2015 startten de voorbereidingen voor de Taalhuizen voor de bibliotheken in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Deze zijn geopend in april van 2016. De bestrijding van laaggeletterdheid en de ontwikkeling van digitale vaardigheden zijn de hoofdtaken van de Taalhuizen.

De bibliotheek heeft een grote digitale collectie en biedt steeds meer digitale diensten aan: e-books, digitale kranten en tijdschriften via de PressReader, Bibliotheek Wise-app, Luisterbieb-app.