Groen licht voor onderzoek naar behoud oude stadhuis

In 2001 vertrok de gemeente uit het oude stadhuis. Nu, na 15 jaar later staat het nog steeds leeg. Een markant gebouw, waar Rijswijkers erg aan hechten. Het college maakte een voorstel om te onderzoeken of de gemeentelijke terug kan, aangevuld met maatschappelijke organisaties. Op die manier wordt het pand behouden en krijgt weer een functie. De gemeenteraad vergaderde er dinsdagavond 24 mei over en ging uiteindelijk akkoord met het voorstel. “De burgers hebben recht op een beslissing. Het is onze plicht om dit dossier nu op te lossen”, verdedigde wethouder Ronald van der Meij zijn voorstel. Het college kiest voor een terugkeer van de gemeentelijke organisatie omdat de gemeente daarmee een grote kostendrager is, nu wordt immers huur betaald in Hoogvoorde. Een Trias of een bibliotheek, maar ook het sociaal wijkteam en het centrum voor Jeugd en Gezin zouden dit oude stadhuis tot meer maken dan een gemeentehuis. Dat wordt het een echt Huis van de Stad. Van de 7.000 m2 is 5.500 m2 nodig voor de gemeente. Zo’n 2.000 m2 is beschikbaar voor organisaties.
De raadsleden willen wel dat het college ook andere mogelijkheden onderzoekt voor het oude stadhuis, en met name de kostenplaatjes van de verschillende opties. Daarbij gaat het om emoties en ambitie versus kosten. Het mag niet ten koste van te grote bedragen, waardoor de burger mogelijk zijn gemeentelijke belastingen ziet groeien.

Het plan krijgt de status van ‘groot project’, waardoor de gemeenteraad diverse beslismomenten neemt. De eerste fase is de ontwerpfase, waarin de verschillende alternatieven met een kostenraming voorliggen. In december 2016 krijgt de gemeenteraad dit onderzoek en kan beslissen voor welke optie ze kiest na een serieuze afweging van de alternatieven. Zoals de terugkeer van de ambtelijke organisatie, maar het kan ook zijn dat een derde het oude stadhuis gaat ontwikkelen of dat de kosten zo hoog zijn, dat sloop het enige alternatief zijn. Ook werd voorgesteld een burgerraadpleging te doen, een referendum, omdat het toch gaat over een renovatiebedrag van rond de 30 miljoen euro.

De eerste stap is nu genomen na 15 jaar en twee en een half uur vergaderen. Eén amendement en drie moties. Er gaat in elk geval wát gebeuren. Dat is maar goed ook. Als we nu niet kiezen, dan wordt de keuze voor ons gemaakt. Dan móet je uiteindelijk het oude stadhuis wel slopen. “Het gaat niet alleen om geld maar om een gebouw met allure”, reageerde één van de raadsleden. Op korte termijn is er een werkbezoek voor de raadsleden aan het oude stadhuis. Vooral de nieuwere leden zijn er nog nooit binnen geweest.