Afvalstoffenheffing in Rijswijk mogelijk omlaag in 2017

Avalex heeft weer een positief eigen vermogen, zo blijkt uit de jaarstukken 2015. Dit komt onder meer door het verkopen de bedrijfsafval activiteiten. Er moet nu een nieuwe verrekensysteem komen op basis van daadwerkelijke kosten. De gemeente Rijswijk wil dat uiterlijk 1 september weten van Avalex, zodat zij hiermee rekening kan houden in de gemeentelijke begroting en de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing voor de Rijswijkse burger.