Cijfers zeggen niets over veiligheid van Rijswijk

Rijswijk scoorde als 46-ste in de AD-misdaadmonitor. Wat bepaalt de veiligheid van burgers. Zijn dat de aantallen bij de politie bekende overtredingen en misdrijven. Of wordt dat toch bepaald door wijkagenten op straat, of de succesvolle Buurtpreventie teams die surveilleren of de burgemeester en de (wijk)wethouders die dagelijks burgers ontmoeten. Of burgers die bereid zijn direct 112 bellen bij onraad. Wie doet er altijd aangifte. Hoeveel overtredingen en misdrijven zijn niet bekend bij de politie. Dat kan verschillend zijn per stad of dorp. Welke delicten worden meegeteld. Pesten is geen delect, maar geeft wel een gevoel van onveiligheid. Het is dus volstrekt misleidend om je alleen te beroepen op cijfers van bij de poltie bekende delichten als maatstaf voor de veiligheid. Sterker, het geeft een kunstmatig gevoel van veiligheid.